Posts Tagged ‘vanity url’

Aquest cap de setmana, el Facebook ha obert la possibilitat de crear adreces personalitzades o el que anglès anomenen “vanity urls“. En qualsevol altre web aquest fet no tindria gairebé importància, però al tractar-se de la xarxa social que mig occident utilitza, s’ha generat una expectació que molts han comparat amb la carrera cap a […]Follow

Get every new post delivered to your Inbox.